รับทำเว็บไซต์, เว็บแอพลิเคชั่น และระบบสำหรับธุรกิจของท่าน

เรายินดีรับทำเว็บไซต์ตามความต้องการของท่าน เช่น เว็บส่วนตัว, เว็บร้านค้า, เว็บชุมชน

รวมถึงรับพัฒนาระบบสำหรับธุรกิจของท่านที่มีความซับซ้อนขึ้น เช่น ระบบจองห้องพัก, ระบบสต๊อกสินค้า, ระบบซื้อขายจ่ายเงินออนไลน์ ราคามิตรภาพและยุติธรรม

ท่านสามารถดูผลงานที่ผ่านมาของเราได้ที่หน้า Portfolio ครับ

วันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

การยกเว้นบางไฟล์ บางโฟลเดอร์ ไม่ต้องทำงานใน CakePHP

ปกติแล้วเวลาเราใช้ CakePHP เราจะไม่สามารถพิมพ์ URL เพื่อเข้าถึงไฟล์และโฟลเดอร์ได้โดยตรง เพราะทุกไฟล์และโฟลเดอร์อยู่ในการควบคุมโดย CakePHP หมด อย่างเช่นในรูปที่ 1

ไฟล์และโฟลเดอร์ที่อยู่นอก CakePHP
รูปที่ 1: ไฟล์และโฟลเดอร์ที่อยู่นอก CakePHP

เราจะไม่สามารถเข้าถึง http://www.domain.com/blog, http://www.domain.com/forums และ http://www.domain.com/phpinfo.php ได้ แต่เราจะพบหน้า error 404 ของ CakePHP แทน