รับทำเว็บไซต์, เว็บแอพลิเคชั่น และระบบสำหรับธุรกิจของท่าน

เรายินดีรับทำเว็บไซต์ตามความต้องการของท่าน เช่น เว็บส่วนตัว, เว็บร้านค้า, เว็บชุมชน

รวมถึงรับพัฒนาระบบสำหรับธุรกิจของท่านที่มีความซับซ้อนขึ้น เช่น ระบบจองห้องพัก, ระบบสต๊อกสินค้า, ระบบซื้อขายจ่ายเงินออนไลน์ ราคามิตรภาพและยุติธรรม

ท่านสามารถดูผลงานที่ผ่านมาของเราได้ที่หน้า Portfolio ครับ

วันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

การยกเว้นบางไฟล์ บางโฟลเดอร์ ไม่ต้องทำงานใน CakePHP

ปกติแล้วเวลาเราใช้ CakePHP เราจะไม่สามารถพิมพ์ URL เพื่อเข้าถึงไฟล์และโฟลเดอร์ได้โดยตรง เพราะทุกไฟล์และโฟลเดอร์อยู่ในการควบคุมโดย CakePHP หมด อย่างเช่นในรูปที่ 1

ไฟล์และโฟลเดอร์ที่อยู่นอก CakePHP
รูปที่ 1: ไฟล์และโฟลเดอร์ที่อยู่นอก CakePHP

เราจะไม่สามารถเข้าถึง http://www.domain.com/blog, http://www.domain.com/forums และ http://www.domain.com/phpinfo.php ได้ แต่เราจะพบหน้า error 404 ของ CakePHP แทน

วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

QueryPath เขียน jQuery ในภาษา PHP

jQuery ทำให้การเขียน Javascript ง่ายขึ้นมาก จนเดี๋ยวนี้หลายๆ คนเกือบจะไม่รู้จัก Javascript แล้ว แต่ดันรู้จัก jQuery ก่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประมวลผล html, การเข้าถึง element และ attribute ต่างๆ ที่ jQuery ออกแบบวิธีเขียนโปรแกรมให้เขียนง่ายขึ้นมาก จนถึงตอนนี้อิทธิพลของ jQuery ได้ลามมาถึงภาษาอื่นๆ แล้ว

QueryPath เป็นไลบารี่ภาษา PHP ที่ใช้สำหรับประมวลผลข้อมูล html, xml ซึ่งสามารถใช้แทนไลบารี่ที่เขียนยากกว่าอย่าง DOM, SimpleXML ได้ โดยจุดเด่นก็คือ วิธีการเขียนถอดแบบมาจาก jQuery เกือบทั้งหมด ทำให้ใครที่เขียน jQuery เป็นอยู่แล้ว สามารถไช้งานไลบารี่นี้ได้ทันทีโดยแทบไม่ต้องเรียนรู้ใหม่